‘บัมบ้า’ อดีตแข้งเลสเตอร์ เป็นมะเร็ง

บัมบ้า ตรวจเจอมะ…